کلیه تجهیزات داخل سایت سیتکوشاپ دارای گارانتی میباشد و مسئولیت پاسخ گویی در صورت خراب بودن تجهیزات بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد .